Kommunvapen

 

Loftahammars kommunfullmäktige beslöt 1949 att anskaffa ett kommunvapen. Riksheraldikerämbetet kontaktades och 1950 redovisade ämbetet ett förslag bestående av en plattfisk (skrubbflundra) och däröver en krona.

Plattfisken är bygdens äldsta kända symbol och förekommer redan 1563 i Tjust härads sigill,  (i början av 1600-talet utbytt mot en kräfta). Kronan hänsyftar på socknens andranamn: storamiral Hertig Karls församling.

Heraldisk beskrivning i blått fält, en stolpvis ställd plattfisk av guld med röda fenor och ovanför denna en krona av guld.