Loftahammars socken

Loftahammars socken ingick i Norra Tjust härad och är sedan 1971 en del av Västerviks kommun.

Socknens areal är 120,93 kvadratkilometer, varav 119,09 land. År 2000 fanns här 964 innevånare.

Administrativ historik.

Loftahammars socken bildades 1609 genom en utbrytning ur Lofta socken.

Vid kommunreformen 1862 övergick socknens ansvar för de kyrkliga frågorna till Loftahammars församling och för de borgerliga frågorna till Loftahammars landskommun. Landskommunen utökades något 1952 innan den 1971 uppgick i Västerviks kommun. 1974 överfördes jordeboksenheten Målen från Västra Eds socken (församling) och härifrån till Västerviks församling överfördes trakten Gränsö.

Socknen har tillhört samma fögderi och domsagor som Norra Tjust härad. De indelta soldaterna tillhörde Andra livgrenadjärregementet, Tjust kompani. De tio indelta båtsmännen tillhörde Tjust båtmanskompani.

Loftahammar ligger på en halvö som sedan 1983 är förbunden med fastlandet via Bjursundsbron (tidigare vägfärja). Namnmässigt har Loftahammar fått sitt namn från den mindre orten Lofta.

Loftahammar omnämns första gången i samband med Valdemar Atterdags Jordebok från 1231. Bland annat byn Hallmare med sin vårdkase var en del i den viktiga fartygsleden utanför smålandskusten. den så kallade Valdemarsleden.

Geografi.

Loftahammars socken ligger vid kusten norr om Västervik kring ett antal halvöar och fjärdar, samt i en skärgård med ett antal öar som Rågö, Hasselö, Björkö med flera.

Fornlämningar.

Kända från socknen är ett flertal gravrösen och skärvstenshögar från bronsåldern, samt några mindre gravfält från järnåldern. I skärgården finns en labyrint och några ödekyrkogårdar.

Foto: Ingemar Petersson

 

Horsö brygga.

Laxboa på Grindö.