Bjursundsbron 39 år -- 2022

2022 är det 39 år sedan Bjursundsbron i Loftahammar invigdes av dåvarande landshövdingen Erik Krönmark, men redan 1940 beslutade kommunfullmäktige i Loftahammar att begära hos länstyrelsen att man ordnar en bro över Bjursundsström.

Vid fler av fullmäktiges sammanträden i Loftahammar på den tiden debatterades ofta de odrägliga trafikförhållanden i församlingen och flera talare påpekade att något snart måste göras för trafikens ordnande och då inte minst vid Bjursunds färja där det nu gått så långt att de bristfälliga förhållandena krävt människoliv. Fullmäktige beslöt att i en skrivelse till länsstyrelsen påtala missförhållandena och föreslå en ny färja med elektrisk motor i stället för den gamla, såvida inte ett brobygge, kunde ersätta de olidliga färjeförhållandena.

Påtalar den dåliga färjeförbindelsen

1949 och 1950 påtalades återigen den dåliga färjeförbindelsen där man begär, "en snar ändring till det bättre" och där man på nytt ber om hjälp att färjan byts mot en broförbindelse.

1953 utvecklar kommunen ytterligare skäl till länsstyrelsen för en bro och där dåvarande landshövdingen i Kalmar län stöder förslaget.

Året därpå besöker länsvägnämnden Bjursund och finner det uppenbart att färjan inte tillfredställer trafikbehovet. "Färjan bör utbytas mot en bro", anser nämnden.

Under många, många år därefter följde massor med skrivelser om det prikära läget med färja och en eventuellt kommande bro.

Äntligen klart

1981 blev det äntligen klart att en bro över Bjursundsström ska byggas och som ska vara färdig till semestern 1983. Klartecken gavs i budgetpropositionen som lades fram på regeringens bord och där 20 miljoner avsattes.

 

Äntligen är brobygget igång

 

I mitten på november 1981 fanns dåvarande landshövdingen Erik Westerlind på plats vid Bjursund för att trycka på knappen som utlöste den första sprängsalvan, vilken nu innebar att brobygget äntligen var igång. Det har varit en lång väg att vandra, men efter mycket kämpande och uppvaktande av olika myndigheter genom åren har vi till slut lyckats att få en bro till stånd, sa Erik Westerlind, samtidigt som han påpekade det viktiga i att det finns en länsanda.

Invigdes 14 oktober 1983

Efter dryga 40 års debatterande om bättre färjeförbindelser, bro eller ny vägsträckning var äntligen bron färdig att invigas den 14 oktober 1983.

På plats just nämnda dag fanns mängder med folk då landshövding Erik Krönmark klippte bandet, samtidigt som alla såg den sista färjan gå över Bjursundsström.

Vid invigningen 1983 gjorde bland annat Posten en storsatsning med en minnesstämpel med den nya bron som motiv och där man sålde över 4000 vykort.

Snart har alltså Bjursundsbron funnits i 30 år, en förbindelse över Bjursundsström som betytt oerhört mycket för Loftahammar och loftahammarsborna genom åren.

Text och bild: Ingemar Petersson

Fakta om Bjursundsbron.

Bron är en så kallad lådbalksbro.

Den är 416,6 meter lång och 8 meter bred. Den har 15 meters fri segelhöjd.

Bron har 11 spann. De två första från vare landsida är 30,3 meter. De övriga 9 är 38 meter.

Bron är en del av länsväg 213.

Totalkostnaden för bron 1983 var 13.495.000 kronor.

Trafikräkning görs fyra gånger om året.

Bjursundsbron.
Foto: Ingemar Petersson

Bjursundsbron.
Foto: Ingemar Petersson