Väderskärs kapell vid en sommargudstjänst.
Foto: Ingemar Petersson

Nästan ytterst i havsbandet, 22 kilometer norr om Västervik ligger inom Loftahammars socken ön Väderskär. Ön har inte bara ett karaktäristiskt fiskeläge utan även ett mycket märkligt kapell.

Man vet inte säkert när Väderskär fick bofast befolkning, men några av byggnaderna på öns västra sida är från 1700-talet. Ön är fortfarande oskiftad och sämjedelad. På 1880-talet var Väderskär Smålands största fiskeläge med 14 fiskare.

För de boende på ön var kapellet den förnämnsta gemensamma egendomen. Enligt den lokala traditionen uppfördes det av en sjökapten i slutet på 1500-talet. Han ville på detta sätt visa sin tacksamhet till Gud för sin räddning ur sjönöd. Skriftliga bevis för traditionen finns dock inte. Under kapellets brädfodring finns årtalet 1663 inskrivet. Det kan eventuellt ange tiden för en flyttning av kapellet till Väderskär från Karl Knutsson Bondes Fågelvik.

Skolhus på 1800-talet

I tidigt 1800-tal omtalas att kapellet användes som skolhus, samlingslokal och gudstjänstlokal. Kapellet är ett lågt timmerhus med vapenhus och dörr i väster. Det är knuttimrat med inklädda knutar, klätt med stående panel, troligen  på 1700-talet och rödfärgat.

I inredningen som också är helt i trä finns enkla rakryggade bänkar där flera platser har inskurna bokmärken för att markera bestämda sittplatser. Altaret är ett enkelt inklätt bord som även är predikstol.

Unika väggmålningar

Väggar och tak är till största delen målade med en enklare målning i allmogestil, daterad 1740 föreställande bland annat en scen från Golgata, änglar skepp med mera. Innerväggarna panelades, förmodligen 1738, med redan målade bräder som är omblandade och endast bitvis bildar sammanhängande motiv föreställande till exempel Kristi dop och uppståndelse.  Enligt en teori kommer dessa bräder från en äldre inredning på Fågelvik.

Numera utnyttjas kapellet mest till sommargudstjänster, bröllop och dop.

Genom länstyrelsens beslut 1980 blev kapellet byggnadsminnesförklarat.

Källa: Utdrag  om Väderskärs kapell av Länstyrelsen i Kalmar län från 1984.   Foto: Ingemar Petersson

En av väggmålningarna i Väderskärs kapell.
Foto: Ingemar Petersson