Den nuvarande kyrkan

1756 påbörjades förberedelserna för ett kyrkbygge under ledning av kyrkoherden i Lofta, Johan Lithzenius. Loftahammar hade vid den tiden ca 1400 invånare. Ansvarig för kyrkbygget blev Peter Frimodig från Linköping. Frimodig var en skicklig kyrkbyggare och upphovsman till ett flertal kyrkor i stiftet. Han dog 1766 endast 45 år. Murarmästare Peter Himmelstrand fick ansvaret för murningsarbetet. Detta påbörjades 1759 och i juni 1760 stod kyrkorummet färdigt med tak, dörrar och bänkar. Totala kostnaden för kyrkbygget uppgick till 20.416 daler kopparmynt.

"Stor Amiralens Prints Carls kyrka"

Genom ett kungligt beslut samma år fick kyrkan namnet "Stor Amiralens Prints Carls kyrka". Uppkallad efter den då 12-årige prinsen som senare blev kung av Sverige och Norge under namnet Karl XIII. I september 1761 avtäcktes den förgyllda marmorplattan över södra porten som anger kyrkans namn. Sommaren 1764 invigdes kyrkan av stiftets biskop Peter Filenius från Linköping. Vid denna högtid pryddes altaret av det antipendium i blått och guld, vilket finns bevarat i kyrkans sakristia. Antipendiet skänktes av häradsskrivare Magnus Stråle från Aleglo by. För sin medverkan vid invigningen fick biskopen en penninggåva på 132 daler. Vidare användes enligt räkenskapsboken 46 skålpund krut till skottlossning för att ytterligare markera den stora högtidsdagen.

Tornet byggdes 1775-1777 och kyrkklockorna från den gamla klockstapeln flyttades dit. Tornuret skänktes 1907 av hemmansägaren Carl Jonsson, Tångered.

Kyrkans orgel

Kyrkan har två orgelverk. Det ena om tio stämmor, byggt 1767 av orgelbyggare Lars Wahlberg och hans kompanjon Anders Wollander, den senare från Vimmerby, en mekanisk orgel med en manual på läktaren.

Unik orgel med historiskt värde.

Detta är den enda orgel på ursprunglig plats och i det närmaste i original, som är bevarad av dessa orgelbyggare. Deras produktion omfattade totalt 15 orgelverk. Orgeln har därför ett stort musikhistoriskt värde.

1874 renoverar orgelbyggare Anders Petter Kullbom, Linköping orgeln och bygger till ett pedalverk.

1948 bygger A. Mårtenssons orgelfabrik i Lund en ny 27-stämmig, 3-manualig elektronisk orgel bakom Wahlbergsorgeln.

Restaurerades 1998-2000

1998-2000 restaureras den gamla Wahlbergsorgeln varvid dispositionen återställs i enlighet med Abraham Abrahamssons Hülphers manuskript, som säkerligen redovisar ursprungligt utseende. En ny vägg byggs bakom Wahlbergsorgeln för att skilja denna från Mårtenssons verk. Arbetet utfördes av firma Åkerman & Lund i Knivsta, under ledning av Lars Norgren och med Kalevi Mäkinen & Helmuth Gripentrog som intonatörer. Projektledare var Carl-Gustaf Lewenhaupt, Vadstena. Orgeln återinvigdes i juli 2000.

 

Predikstol från 1761

 

Predikstolen utförd av bildhuggare Jonas Bergren från Målilla, skänktes av kommunister Carl Hammar och häradshövding Sjöberg, och sattes upp i maj 1761.

Timglaset på predikstolen skänktes 1832 av Anders Jaensson, Bredvassa.

Altartavla av Curt Wiberg

Själva kyrkorummet präglas av enkelhet, rena vitkalkade väggar, vitmålat tak och sparsam utsmyckning. Fönstren är välproportionerade och regelbundet placerade. Kyrkorummet har god akustik.

Vid inträdet i kyrkan kommer altaret i blickpunkten.  Altaruppsatsen i nyklassisk stil gjordes sannolikt till kyrkans invigning 1764. Vid den tiden utgjordes "altartavlan" av den dekorerade altarväggen. År 1787 sattes den altartavla upp som nu är placerad över sakristidörren och som föreställer Jesu lidande i Getsemane. Denna tavla skänktes av baron J H von Knorring och hans hustru på Hellerö.

En ny altartavla inköptes 1853. Motivet är Kristi Uppståndelse. Detta är en kopia av altartavlan i Kungsholmens kyrka i Stockholm och är en av landets mest kopierade altartavlor.

Nuvarande altartavlan är målad av konstnär Curt Wiberg, Visby, och invigdes 3:e advent 1951. Den föreställer Jesu korsfästelse med Jesu mor Maria och lärjungen Johannes, samt de vaktande soldaterna i förgrunden. På altarbordet står ett krucifix från den gamla kyrkan.

Källa: Stiftets kyrkobeskrivning - Foto: Ingemar Petersson