"Den gamla goda tiden"

  • Här en bild på min mamma, pappa, storebror, samt jag själv, en bild tagen i mitten på 40-talet.

  • På den här bilden ses min farfar och farmor Karl Fredrik och Jenny Pettersson. Bilden är tagen på 50-talet.

  • Här en bild från skoltiden vid Lofta skola i början på 60-talet.