• Ormvråk

 • Ormvråk

 • Ormvråk

 • Ormvråk

 • Tranor

 • Tranor

 • Steglits

 • Flugsnappare

 • Flugsvamp

 • Flugsnappare

 • Mås

 • Måsar

 • Gås

 • Gäss

 • Drillsnäppa

  Foto: Ingemar Petersson

 • Tofsvipa

  Foto: Ingemar Petersson

 • Svart/Vit Flugsnappare

  Foto: Ingemar Petersson

 • Svart/Vit Flugsnappare

  Foto: Ingemar Petersson

 • Blåmesunge

  Foto: Ingemar Petersson

 • Blåmes

  Foto: Ingemar Petersson

 • Ormvråk

  Foto: Ingemar Petersson

 • Ormvråk

  Foto: Ingemar Petersson

 • Ormvråk

  Foto: Ingemar Petersson

 • Bofink

  Foto: Ingemar Petersson

 • Skata

  Foto: Ingemar Petersson

 • Pilfink

  Foto: Ingemar Petersson

 • Blåsippa

  Foto: Ingemar Petersson

 • Tofsvipa

  Foto: Ingemar Petersson

 • Tussilago

  Foto: Ingemar Petersson

 • Stenknäck

  Foto: Ingemar Petersson

 • Blåmes

  Foto: Ingemar Petersson

 • Hackspett

  Foto: Ingemar Petersson

 • Nötväcka

  Foto: Ingemar Petersson

 • Grönfink

  Foto: Ingemar Petersson

 • Bofink

  Foto: Ingemar Petersson

 • Skilla

  Foto: Ingemar Petersson

 • Årets första Sädesärla 170409

  Foto: Ingemar Petersson

 • Hackspett

  Foto: Ingemar Petersson

 • Gulsparv

  Foto: Ingemar Petersson

 • Dopping

  Foto: Ingemar Petersson

 • Sparvhök

  Foto: Ingemar Petersson